GenusappenGenovate Verktygslåda

VAD

Det här är ett verktyg för jämställdhetsintegrering som har skapats genom ett samarbete mellan två universitet och några intressenter inom näringslivet, en checklista för jämställdhetsintegrering. Verktyget har utformats för att göra det enklare att införa ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i projekt och annan verksamhet. Appen innehåller en checklista över praktisk jämställdhetsintegrering i projekt eller annan verksamhet.

VARFÖR

Det är ett användbart verktyg för att testa hur ett projekt uppfyller olika kvalitetskrav på jämställdhet och mångfald. Checklistan i Genusappen blir ett verktyg för facilitatorer och deltagare som kan mäta framstegen i arbetet med jämställdhet och mångfald.


Tid
x h

Människor
xx personer

Svårighet
3

Faser
IDENTIFIERA-DELA-GENOVATE

Skriv ut

HUR

Förbered
Ladda ner Genusappen

Använd checklistan för att bedöma hur jämställdhet och mångfald tillämpas inom innovationssystemet. Använd den före, under och efter en viss process för att mäta hur kunskapen, åtgärderna och förståelsen förändras. Genusappen kan användas i olika sammanhang och på olika språk.

 • Perspektiv: integrera jämställdhets- och mångfaldsperspektivet från början till slut i ett projekt
 • Budget: en realistisk budget är ett grundläggande krav
 • Legitimitet: engagera projektägaren och projektledaren i arbetet
 • Kompetens: bemanna projektet med både kvinnor och män med en mångfald av kompetenser
 • Könsbalans: bilda könsbalans i arbetsgrupper och ledningsgrupp
 • Ansvar: utse en ansvarig för jämställdhets- och mångfaldsarbetet
 • Team: bilda ett jämställdhets- och mångfaldsteam
 • Dagordning: sätt jämställdhet och mångfald på dagordningen på möten i ledningsgruppen och i arbetsgrupper
 • Förankring: jämställdhets- och mångfaldsperspektivet bör genomsyra hela projektet
 • Reflektion: använd reflektion som arbetsmetod
 • Kommunikation: kommunicera för att inkludera istället för att exkludera människor
 • Konsekvenser: tänk på konsekvenserna för kvinnor respektive män innan beslut fattas
 • Ifrågasätta: ifrågasätt invanda könsroller, tankesätt och arbetssätt
 • Utmana: utmana stereotypt tänkande kring män och kvinnor
 • Kvalitetssäkra: kvalitetssäkra genom lärande utvärdering
 • Uppföljning: följ upp processen
Reflektera
 • Vad lärde vi oss?
 • Vad lärde sig deltagarna?

Metoder

Genusappen

x h xx personer
VAD

Det här är ett verktyg för jämställdhetsintegrering som har skapats genom ett samarbete mellan två universitet och några intressenter inom näringslivet, en checklista för jämställdhetsintegrering. Verktyget har utformats för att göra det enklare att införa ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i projekt och annan verksamhet. Appen innehåller en checklista över praktisk jämställdhetsintegrering i projekt eller annan verksamhet.

LÄS MER

Genusobservationer

2 h 1-3 personer
VAD

Genusobservationer är ett verktyg där man utforskar och belyser skillnader i hur kvinnor och män agerar och reagerar vid vardaglig interaktion.

LÄS MER

Genusanalys

2-40 h 1-5 personer
VAD

Trots en växande medvetenhet om ojämställdhet mellan könen finns det fortfarande gamla strukturer och rutiner inom exempelvis innovationssystem. Av den anledningen föreslog Acker att man skulle analysera genussystem i relation till strukturer, interaktioner, symboler och identiteter.

LÄS MER

Värderingsövningar

3–4 timmar 5–20 personer
VAD

Värderingsövningar är ett verktyg som uppmuntrar till diskussion kring dina, ditt teams, din organisations och samhällets värderingar. Övningarna kan vara ett bra sätt att inleda ett seminarium eller en session på, som ett sätt att ”bryta isen” och stimulera nytänkande. Övningarna kan varieras på många olika sätt beroende på vilka frågor som tas upp, vilka påståenden som är viktiga att utreda och vilken tidigare kunskap och uppfattning deltagarna har.

LÄS MER

World Café

3-4 h 6-xx personer
VAD

World Café är ett verktyg som bjuder in intressenter och andra parter att titta närmare på frågor och problem.

LÄS MER

Critical Incident Technique

2-4 h 1-7 personer
VAD

Critical Incident Technique (CIT) utvecklades av Flanagan år 1954 och är ursprungligen en teknik för att samla in observationer om mänskligt beteende för att identifiera en särskild händelse som på något sätt har varit avgörande, antingen på ett positivt eller ett negativt sätt. Den här tekniken kan användas vid intervjuer, i fokusgrupper eller under workshops i en arbetsgrupp.

LÄS MER

Personas

2-40 h 2-7 personer
VAD

Personas är fiktiva beskrivningar av karaktärer vars mål, känslor, uppfattningar, erfarenheter etc. är relevanta för den arbetsgrupp som den har utformats för. Det är en ofta tillämpad designmetod för att få designteamet att betona användarupplevelser.

LÄS MER

Åtgärdsplan för förändring

X h X personer
VAD

En åtgärdsplan hjälper oss att gå från vision till verklighet. Den beskriver hur teamet ska använda sin kunskap, sina strategier och kompetenser för att nå målet: ett jämställdhets- och mångfaldsmedvetet innovationssystem. En åtgärdsplan består av ett antal kort- och långsiktiga åtgärder.

LÄS MER