GenusanalysGenovate Verktygslåda

VAD

Trots en växande medvetenhet om ojämställdhet mellan könen finns det fortfarande gamla strukturer och rutiner inom exempelvis innovationssystem. Av den anledningen föreslog Acker att man skulle analysera genussystem i relation till strukturer, interaktioner, symboler och identiteter.

VARFÖR

Syftet med att analysera genussystem är att identifiera aspekter som bidrar till att ”göra kön” och att skapa en handlingsplan för förändring.


Tid
2-40 h

Människor
1-5 personer

Svårighet
3

Faser
IDENTIFIERA

Skriv ut

HUR

Förbered
Pennor, papper, företagsmaterial, årsrapporter osv.

Analysera och kartlägg strukturer:

 • Hur många är männen och hur många är kvinnorna?
 • Hur ser könsbalansen ut vad gäller arbetsroller?
 • Hur ser könsbalansen ut vad gäller hierarki och makt?
 • Hur ser könsbalansen ut vad gäller fysiska platser? Vem befinner sig var?
 • Hur ser könsbalansen ut vad gäller befordringar?
 • Hur påverkar strukturerna symboler, interaktioner och enskilda identiteter?

Analysera och kartlägg interaktioner:

 • Vilka interaktioner har kvinnor med män, kvinnor med kvinnor samt män med män under en arbetsdag? Under en arbetsvecka?
 • Hur ser könsfördelningen ut vad gäller interaktion? (dvs. hur många kvinnor och män)
 • Hur ser maktbalansen ut i interaktionerna? (dvs. hur fördelas makten mellan kvinnor och män)
 • Vem bestämmer? Vem får erkännande? Vem stödjer vem?
 • Hur påverkar interaktionerna strukturer, symboler och enskilda identiteter?

Analysera och kartlägg symboler:

 • Vilka symboler och bilder representerar organisationen?
 • Vad förmedlar de vad gäller jämställdhet?
 • Vilka är de synliga och osynliga normerna som människor anpassar sig efter?
 • Hur ser arbetsplatskulturen ut och vad symboliserar den vad gäller jämställdhet?
 • Hur påverkar symbolerna strukturer, interaktioner och enskilda identiteter?

Analysera och kartlägg enskilda identiteter:

 • Vilka symboler och bilder representerar organisationen?
 • Vad förmedlar de vad gäller jämställdhet?
 • Vilka är de synliga och osynliga normerna som människor anpassar sig efter?
 • Hur ser arbetsplatskulturen ut och vad symboliserar den vad gäller jämställdhet?
 • Hur påverkar symbolerna strukturer, interaktioner och enskilda identiteter?
Reflektera
 • Vad lärde vi oss?
 • Hur väl överensstämmer den fastställda företagsidentiteten med analysen av genussystemet?
 • Vilka åtgärder kan vidtas för att åstadkomma förändring?
 • Vem ska engageras och vem ska ta ansvaret för aktiviteterna?

Metoder

Genusappen

x h xx personer
VAD

Det här är ett verktyg för jämställdhetsintegrering som har skapats genom ett samarbete mellan två universitet och några intressenter inom näringslivet, en checklista för jämställdhetsintegrering. Verktyget har utformats för att göra det enklare att införa ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i projekt och annan verksamhet. Appen innehåller en checklista över praktisk jämställdhetsintegrering i projekt eller annan verksamhet.

LÄS MER

Genusobservationer

2 h 1-3 personer
VAD

Genusobservationer är ett verktyg där man utforskar och belyser skillnader i hur kvinnor och män agerar och reagerar vid vardaglig interaktion.

LÄS MER

Genusanalys

2-40 h 1-5 personer
VAD

Trots en växande medvetenhet om ojämställdhet mellan könen finns det fortfarande gamla strukturer och rutiner inom exempelvis innovationssystem. Av den anledningen föreslog Acker att man skulle analysera genussystem i relation till strukturer, interaktioner, symboler och identiteter.

LÄS MER

Värderingsövningar

3–4 timmar 5–20 personer
VAD

Värderingsövningar är ett verktyg som uppmuntrar till diskussion kring dina, ditt teams, din organisations och samhällets värderingar. Övningarna kan vara ett bra sätt att inleda ett seminarium eller en session på, som ett sätt att ”bryta isen” och stimulera nytänkande. Övningarna kan varieras på många olika sätt beroende på vilka frågor som tas upp, vilka påståenden som är viktiga att utreda och vilken tidigare kunskap och uppfattning deltagarna har.

LÄS MER

World Café

3-4 h 6-xx personer
VAD

World Café är ett verktyg som bjuder in intressenter och andra parter att titta närmare på frågor och problem.

LÄS MER

Critical Incident Technique

2-4 h 1-7 personer
VAD

Critical Incident Technique (CIT) utvecklades av Flanagan år 1954 och är ursprungligen en teknik för att samla in observationer om mänskligt beteende för att identifiera en särskild händelse som på något sätt har varit avgörande, antingen på ett positivt eller ett negativt sätt. Den här tekniken kan användas vid intervjuer, i fokusgrupper eller under workshops i en arbetsgrupp.

LÄS MER

Personas

2-40 h 2-7 personer
VAD

Personas är fiktiva beskrivningar av karaktärer vars mål, känslor, uppfattningar, erfarenheter etc. är relevanta för den arbetsgrupp som den har utformats för. Det är en ofta tillämpad designmetod för att få designteamet att betona användarupplevelser.

LÄS MER

Åtgärdsplan för förändring

X h X personer
VAD

En åtgärdsplan hjälper oss att gå från vision till verklighet. Den beskriver hur teamet ska använda sin kunskap, sina strategier och kompetenser för att nå målet: ett jämställdhets- och mångfaldsmedvetet innovationssystem. En åtgärdsplan består av ett antal kort- och långsiktiga åtgärder.

LÄS MER